Grāmatvedības pakalpojumi ir nepieciešami ikvienam uzņēmumam. Bez grāmatvedības kārtošanas neviena oficiālā saimnieciskā darbība nevar pastāvēt. Līdz ar to, grāmatvedības pakalpojumi ir ļoti pieprasīti visos laikos.

Grāmatvedības pakalpojumi – kā izvēlēties?

Lai izvēlētos zinošu un profesionālo grāmatvedi, kurš uzņēmumu pārstāvēs komunikācijā ar nodokļu iestādēm un bankām, iesniegs korektās atskaites un sastādīs bilanci – var izvēlēties individuāli strādājošo grāmatvedi, vērsties pēc palīdzības ārpakalpojumu firmā, kā arī uzsākt darba tiesiskās attiecības ar konkreto personu.

Kurš no minētajiem instrumentiem ir labāks, izriet no uzņēmuma apgrozījuma un mērķiem, nozares sarežģītības u.tml. lietām.

Pieņemot darbā grāmatvedi, ir jārēķinās ar to, ka uzņēmuma vadītājam šim cilvēkam būs jāuzticas pilnībā un jāpaļaujas uz viņa profesionalitāti, jo ne vienmēr var pārbaudīt grāmatveža kvalifikāciju bez ārējo auditoru starpniecības. Tas pats ir attiecināms uz individuāli strādājošo grāmatvedi.

Savukārt, kas attiecināms uz ārpakalpojumu uzņēmumu, kurā vienlaikus strādā vairāki grāmatveži, šādai izvēlei ir liels pluss – pateicoties tam, ka šādā uzņēmumā, visticamāk, būs daudzi profesionāļi, kuri specializējas dažādās jomās, un informācijas aprite šādā firmā ļaus ātri reaģēt uz problēmsituācijām un rast klientam vispiemērotāko risinājumu ātri un efektīvi.

Protams, kā jau tika minēts iepriekš, grāmatvedības pakalpojumi ir jāizvēlas, par pamatu ņemot uzņēmuma specifiku.

Kas ietilpst grāmatvedības pakalpojumos

Klasiski, grāmatvedības pakalpojumu klāstā ir daudz dažādu procesu, kuri ir obligāti uzņēmuma darbības nodrošināšanai un tās darbības atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajam. No galvenajiem var minēt gada bilances sastādīšanu un iesniegšanu, algu aprēķinus, statistikas atskaišu iesniegšanu Centrālajā statistikas pārvaldē utt.

Atsevišķos, it īpaši lielajos, uzņēmumos ir atsevišķi grāmatveži, kuri nodarbojas tikai ar algām. Taču vidējā vai mazajā biznesā grāmatvedis spēj paveikt visu iepriekšminēto viens pats, sākot ar gada bilances sastādīšanu līdz pat pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķiniem.

Kļūdaini uzskatāms, ka grāmatvedim ir jākārto arī personāla dokumenti – jāsagatavo rīkojumi, darba līgumu projekti, darba izpildes tāmes un citi līdzīgi dokumenti, kuri regulē personāla vadību uzņēmumā. Diemžēl jāsecina, ka ekonomijas nolūkos vadītājs uzdod grāmatvežiem arī personāla speciālista darbu, kas būtībā nav pareizi. Personālvadības speciālists ir persona, kura ieguvusi atbilstošo kvalifikāciju un pieredzi darba tiesisko attiecību, tiesību zinātņu, psiholoģijas, sociālo zinātņu vai tml. jomā. Savukārt grāmatvedis ir vairāk ekonomists, grāmatveža kvalifikāciju ieguvusī persona. Līdz ar to ir pareizi jāsadala darba pienākumi uzņēmumā, lai katrs var nodarboties ar savu jomu.

Neskatoties uz šo, ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumi, zinot šo pieprasījumu kārtot arī personālvadības dokumentāciju, bieži piedāvā sagatavot dažādus rīkojuma projektus, darba līgumu projektus, protokolus utt., jo tas ir nepieciešamas arī grāmatveža veiksmīgai darbībai, un uz šo dokumentu pamata viņš (viņa) turpmāk veiks visus nepieciešamus aprēķinus.

Rezumējot, grāmatvedības pakalpojumi jebkurā gadījumā ir nepieciešami. Vai uzņēmuma vadītājs ir spējīgs kārtot to pats, vai piesaistot citu personu vai ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumu – no gada pārskatu un atskaišu iesniegšanas neviens reģistrēts uzņēmums neatkarīgi no tā darbības sfēras nevar izvairīties.

Tagged in: